× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

AMICUS K.Z.O.Z.

Poradnia Medycyny Pracy - AMICUS Kliniczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia medycyny pracy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Medycyna pracy

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna pracy


Adres

61-843-01-30
Szamarzewskiego 16
60-516 Poznań

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1